architectenbureau RUGL bv


Centrumplan te Eijsden

Onderdeel van de nieuwe ontwikkeling van het centrumplan is een nieuw winkelgebied. Een drietal bouwvolumen zijn onderdeel van dit ontwerp waarvan de realisatie inmiddels gestart is. In twee van de drie bouwblokken is op begane grond een winkelplint voorzien met een grote trekker. Daarnaast zijn een groot aantal dagwinkels aanwezig. Deze twee bouwblokken worden gescheiden door een passage. Het derde bouwblok is gelegen nabij de kerk en omhelst een horecavoorziening.
De 37 woningen worden allen door Woningstichting Servatius afgenomen.
Impressie: AGS Architekten & Planners bv.
Werkzaamheden uitgevoerd bij AGS Architekten & Planners bv en AAI-AGS Architects International bv.
Opdrachtgever: Rialto Vastgoed bv, contactpersoon: dhr. T. Wijnen

Centrumplan Marktwand/Markthal te Epe

In het centrum van Epe krijgt het nieuwe centrumplan langzaam gestalte. Na de sloop van de bestaande commerciële ruimten is op 06 mei 2014 officieel gestart met het ontgraven van de bouwput ten behoeve van de ondergrondse parkeergarage. Het Centrumplan omhelst verder twee bouwvolumen op maaiveld. De Markthal, een éénlaags volume met meerdere commerciële ruimten, en de Marktwand, een meerlaags volume met enkele commerciële ruimten waaaronder een super. Op de commerciële ruimten van de Marktwand worden 25 appartementen gerealiseerd.
Ondanks dat het grootschalige bebouwing betreft wordt middels een kleinschalige architectuur goed aangesloten op de maat en schaal van de omliggende bebouwing.
Impressie: AGS Architekten & Planners bv.
Werkzaamheden uitgevoerd bij AGS Architekten & Planners bv en AAI-AGS Architects International bv.
Opdrachtgever: WPM Groep, contactpersoon: dhr. T. Kuperus


Uitbreiding Commerciële ruimten Marktpoort te Hoofddorp

Bestaand winkelcentrum met bovenbouw waarvan de voorgevel enkele meters naar voren wordt gelegd en daarmee ook een nieuwe uitstraling zal krijgen. Het project verkeerd nog in de ontwerpfase.
Impressie: AGS Architekten & Planners bv
Werkzaamheden uitgevoerd bij AGS Architekten & Planners bv.
Opdrachtgever: Segesta, contactpersoon: dhr. S. VerschoorHerontwikkeling voormalige V&D te Helmond

Na sanering van het aantal V&D vestigingen is dit pand, dat grenst aan de Elzas passage, geheel gestript tot op casco niveau. Vanwege de hoeveelheid vierkante meters is het totaal beschikbare vierkante meters opgesplitst in kleinere hoeveelheden. Middels een centrale toegang worden een zestal units ontsloten op begane grond en verdiepingniveau.
Werkzaamheden uitgevoerd bij AGS Architekten & Planners bv.
Opdrachtgever: ING Real Estate, contactpersoon: dhr. W. van de Kerckhof
Foto: R. RuglWinkelcentrum Zuid te Venlo

Het bestaande winkelcentrum Zuid was één bouwblok met een super en een aantal dagwinkels, waarboven appartementen waren gehuisvest, gelegen aan de van Nijvenheimstraat. Het winkelaanbod werd uitgebreid met een tweede super met dagwinkels waarboven een 12-tal appartementen zijn ondergebracht. Het doorgaand verkeer dat gebruik maakte van de van Nijvenheimstraat is vervangen door een centraal gelegen parkeerplein. Hiermee wordt het doorgaand verkeer afgeremd danwel genoodzaakt te kiezen voor een andere route.
Ook binnen het bestaande bouwblok zijn de commerciële ruimten verbouwd.
Werkzaamheden uitgevoerd bij AGS Architekten & Planners bv.
Opdrachtgever: AM Wonen
Foto: R. Rugl


Nova Gelriae te Ede

Het Gelria-terrein in Ede is een bekend gebied geweest. Op het terrein was vroeger een wasserij gehuisvest waardoor de bodem ernstig verontreinigt raakte. Na een omvangrijke sanering is op 26 augustus 2010 officieel gestart met de bouw van de nieuwbouw waarin een ondergrondse parkeergarage met plaats voor ca 225 auto's, commerciële ruimten met o.a. een Hoogvliet supermarkt en 45 appartementen op de verdiepingen. Bovenop de commerciële ruimten zijn tevens de parkeerplaatsen behorende bij de appartementen gerealiseerd. De kleurstelling van de parkeergarage is afgestemd op de huiskleur van Hoogvliet Supermarkten. De duurzame insteek van AGT draagt bij aan een minimale milieubelasting waarbij diverse maatregelen zoals WKO (WarmteKoudeOpslag) toegepast zijn. Ook in de parkeergarage is dit duidelijk zichtbaar middels de LED verlichting die is aangebracht.
Werkzaamheden uitgevoerd bij AGS Architekten & Planners bv.
Opdrachtgever: AGT Vastgoed, contactpersoon: dhr. J. Agterberg
Foto: R. Rugl